3
Eyl

Online Toplumun Doğuşu

   Yazan: Yunus Emre Tozal   Kategori sosyal medya

21. yy.da artık internetin de gelişimiyle ortaya çıkan sanal cemaatler, görülmeyen, hissedilmeyen, bir araya sadece net ortamında gelinebilen, vatanları web portalları olan topluluklar olarak günümüzde gittikçe yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Sanal cemaatlerin kurulmasında ve sürdürülmesinde birinci derecede rol alan Howard Rheingold, aynı zamanda bu alanda en çok tanınan kitaplardan birisinin yazarıdır. Ona göre sanal cemaatler; kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insanın bir araya geldiğinde networkler (Internet) vasıtası ile yaratılan sosyal birlikteliklerdir.

Bu sosyal birliktelikler elbette ki, yazılı kültürün gelişimiyle; özelde kitap kültürü etrafında oluşan bir cemaatin oluşumuyla ortaya çıktı.

Yazılı kültür, insanları kendi sınırları içerisine çekerek kendi kolektif hayali cemaatini üretmekle sınırlı kalmadı, kültürel belleğini de yeniden düzenleyerek, yazılı ve görsel medyada bir cemaatin ortaya çıkışıyla bir gücü temsil etmeye başladı. Hatta Benedict Anderson’a göre Yeniçağ’da ulus devlet olgusunun ortaya çıkışı da bu nedenledir ki, Anderson, matbaanın bulunuşuna bağlar ulus devlet kavramının olgunlaşma sürecini.

Dolayısıyla bugün, iletişim ve enformasyon teknolojilerindeki teknolojik yenilikler, bir çember etrafında hayali toplulukları bir araya getirip cemaat’leştirdi, yazılı ve sözlü medyada bir topluluk haline getirdi.

İnternet, şüphesiz bu topluluğun yaygınlaşmasında en önemli faktördür ve internet teknolojisi ile günümüz dünyasında toplumsal örgütlenmeler, kendilerine bağlı üyelerine düşünsel bağlamda bir yaşam biçimi sundular, tüm dünyada yer ayıt etmeksizin insanın arayışlarına çözümler ürettiler. Şimdi, gelelim online toplumun yaygınlaşma sürecine, nasıl ve ne şekilde sanal cemaatlere dahil olabildiklerine, neler yapabildiklerine ve gelenek ile nasıl bir iletişim halinde olduklarına…

Aynı anda farklı yerlerde farklı network ağlarından birbirleriyle buluşan üyelerin ortak özelliği, “İnternet bağımlı” olmalarıdır ve bu bağımlılık vesilesiyle de birden fazla sanal cemaatin kurulmasında ve sürdürülmesinde birinci derecede rol alırlar.

Kendilerini her ne kadar online toplumun bir üyesi olarak görmek istemeseler de, duygu ve düşüncelerini, hislerini ve arzularını gruplarda, portal ve forumlarda, Chat (sohbet) odalarında ve diğer şekillerde paylaşmaktadırlar. Hatta gündemi takip ederek gündeme dair yorumlarıyla tartışma pencereleri açarlar, tartışırlar, tartışmalarını eylemlere, protestolara dönüştürürler.

Online Toplum, kişileri bir arada tutmakla kalmaz, kişilerin kendi görüş-alışverişleri sonucu oluşturdukları kararları gerçek hayatta uygulamalarını sağlayacak bir ortam da yarattığından, kişilerarası bir birliktelik, bütünlük oluşturur. Tek bir tık yaparak kurulan gruplara katılabilir, yine tek bir tıkla gruptan çıkılabilir.

Sosyal açıdan toplumda ön plana çıkamayan, çekinen biri, online toplumda bu yönünü göstermeksizin müthiş bir aktiflik görüntüsü ve çerçevesi çizebilir, grupları yönetebilir, asosyalliğini belirtmeksizin farklı alanlarda farklı konumlarda bulunabilir. Bu noktada dile getirilen tartışmalar, çevrimiçi toplumla çevrimdışı toplumun birbirleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanır. Burada sorulması gereken soruyu şu şekilde sorabiliriz: “Çevrimiçi toplumun çevrimdışı toplum ile bağı ne derecededir, birbirlerinin alternatifi olabilmeleri günümüz açısından mümkün gözükmese de, ileride mümkün olabilir mi?”

Sosyal medya ve internet olgularına farklı açılardan bakmaya yazı dizimiz ile devam edeceğiz. Takipte kalın.

 

Not: Bu yazı ilk olarak semiyun.com da yayınlanmıştır.

 

Yunus Emre Tozal / @yunusemretozal
Ayraç Kitap Eleştiri Dergisi / @ayracdergisi
Mimar ve Mühendisler Grubu / @MMG_Turkiye