15
Şub

Halife Ömer gibi lider olmanın sırları

   Yazan: Yunus Emre Tozal   Kategori tahlil

Hz. Ömer, halifeliği döneminde İslam’ı, Arabistan sınırlarını aşıp üç kıtaya hükmeder hale nasıl getirdi? Ömer’in, liderliğinden bugünün dünyasının, özellikle de bugünün yöneticilerinin alacağı hangi dersler var?…

Yunus Emre Tozal’ın haberi

Başbakan Erdoğan, AK Parti’nin yaptığıyardımları eleştiren muhalefete yüklenirkenvalilerle yaptığı toplantıya atıfta bulundu: “Vatandaş size gelmezse siz ona gidin. Hz. Ömer olun. Sosyal devlet olmanın gereği bu.”

Hz. Ömer, halifeliği döneminde İslam’ı, Arabistan sınırlarını aşıp üç kıtaya hükmeder hale nasıl getirdi? O destansı adaletini nasıl tesis etti? Din ve inanış olarak putperestliğin hâkim olduğu; ahlâki olguların tam bir kaba kuvvet ve gösterişe dönüştüğü; içki, kumar ve fuhşun alabildiğine yaygınlaştığı, aile kurumunun çöktüğü, kadının bir metâ olarak görüldüğü kaos içinde yaşayan bir toplum, nasıl oldu da Mekke aristokratlarının kurmuş bulundukları menfaat düzenini bozdu?

Hudeybiye anlaşması esnasında altında Hz. Muhammed’e biat edilen Rıdvan ağacını, daha sonraları bazı kimseler tarafından saygı ve hürmet gösterildiği için kesen halife Ömer’in, İslam tarihinin ana kaynaklarına inilerek ve elde edilen bilgilere günümüz kaynaklarından da okumalar yapılarak kaleme alınan “Ömer’ini Arayan Yüzyıl”, Nesil Yayınlarından yayımlandı.

Hudeybiye anlaşması esnasında altında Hz. Muhammed’e biat edilen Rıdvan ağacını, daha sonraları bazı kimseler tarafından saygı ve hürmet gösterildiği için kesen halife Ömer’in, liderliğindenbugünün dünyasının, özellikle de bugünün yöneticilerinin alacağı hangi dersler var?… İslam’ın yol açtığı dönüşümün mücessem örneği olarak Hz. Hz. Ömer, kısa bir zamanda üç kıtaya adaleti ve merhameti taşırken, sorumluluğu altındaki devleti, toplumu, orduyu nasıl yönetti, nasıl sevk ve idare etti?

Ömer’ini Arayan Yüzyıl

İki güçlü imparatorluk topraklarının kesişme noktasında bulunan bir coğrafyada ortaya çıkan İslam dininin, asli unsurlarıyla beraber kurumlaşmasında Hz. Ömer’in büyük payı olduğuna dikkatleri çeken Dr. Halit Çil, Ömer’in liderlik ve yöneticiliğini, modern liderlikteorileri ışığında irdeliyor. Siyasî ve sosyal alanda, kısa zaman diliminde önemli işler başaran Hz. Ömer’in liderlik vasıflarının, aslında günümüz için de vazgeçilmez prensipler olduğunu anlatıyor. Hz. Ömer’in liderliğini farklı bakış açılarıyla ve özgün üslubuyla ortaya koyan Dr. Halit Çil, Hz. Ömer’in medeniyetin temelini oluşturan etmenlerin ortaya çıkmasını sağlayan kurumlaşma için attığı önemli adımları inkılâplarıyla ele alıyor. “İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın” özlü sözünün sahibi Hz. Ömer’in, Müslüman olmadan önce yazarın tabiriyle cesur, sportif, zeki, girişimci ve çalışkan bir insan olması, onu Cahiliye dönemi kadar, halifelik zamanında da etkili kılmıştır.

Kurucu bir lider olarak Halife Ömer’in dini kurumsal devlet gücüne kavuşturan icraatlarını ele alan yazar, İslam’da liderlik anlayışı ve Hz. Ömer’in kısaca hayatının da işlendiği giriş bölümüyle hazırlık yaptıktan sonra, Halife Ömer’inliderlik özelliklerini iki ana bölüm altında inceliyor. Birinci bölümde bireyselliderlik özelliklerini, ikinci bölümde siyasî ve idarî liderlik özelliklerini alt başlıklarla ayrıntılandırarak ortaya koyuyor. Üçüncü bölümde liderlik teorilerini, klasik ve modern yaklaşımlar ayrımıyla çerçevelendirdikten sonra, bu bölümün sonunda Hz. Ömer’in liderliğini, teoriler ışığında ele alıyor.

Hz. Ömer: “Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.”

Yazara göre hilafetinde İran-Irak, Suriye ve Mısır olmak üzere üç ana cephedegeniş sınırlarda gerçekleştirilen fetihlerde, hiçbir sefere katılmadığı halde komutanlarını mükemmel bir şekilde sevk ve idare etmesi, onun etkili liderliğinigöstermektedir. Yerkürenin her bir yerinde ve bütünüyle küresel düzlemde böylesine eşitsizliklerin yaşandığı bir dünyanın, şüphesiz bir ‘lider’ olarak Hz. Ömer’den alacağı çok dersler vardır. Köklü bir mazi, kuvvetli ve sistematize edilmiş ordulara sahip iki büyük imparatorlukla baş etmek, Hz. Ömer’in devlet teşkilatının ve buna bağlı olarak ordunun düzenli hale getirilmesinin sonucudur.

Halit Çil – Ömer’ini Arayan Yüzyıl
Nesil Yayınları
Ocak 2011, 382 sayfa

Teknik bilgiler ve internet üzerinden sipariş şartlarını görmek için tıklayınız

Haber 7

http://www.haber7.com/haber/20110209/Halife-Omer-gibi-lider-olmanin-sirlari.php